MINOR WEEK 3: CREATIVE PROBLEM SOLVING AANTEKENINGEN

Minor active aging

Creative problem solving

Het proces waarbij er (originele) ideeën worden gegenereerd die een waarde hebben voor de context waarin zij ontstaan:

  • Brainstormen
  • Effectief divergent denken
  • Effectief convergent denken

Stappen van problem solving:

  1. Identify your problem
  2. Define possible final goal or soljuition
  3. Explore possible ways for reach the goal
  4. Action
  5. Look

Dit is kort samengevat de stof die wij gisteren behandeld hebben. Nadat we de theorie uitgelegd hadden gekregen, gingen we deze toepassen op een probleem bij een van onze groepsgenoten.

Het probleem was: ” Hoe kunnen ze bij -bedrijf- een innovatief klimaat bevorderen. Door middel van steekwoorden hebben we de stappen van problem solving ingevuld.

DSC_0906Uit deze opdracht is gekomen dat het het best zou zijn als het bedrijf aan zijn medewerkers verschillende curcussen zou aanbieden waarbij ze een beter inzicht krijgen over de innoverende concepten en ontwikkelingen die zich in de markt voordoen.

Advertenties