MINOR WEEK 4: IGCN ICT & ZORGALAMERING AANTEKENINGEN

Nu op het moment is er nog heel weinig zelfmanagemement. Ziekenhuiszorg/tweede lijn staat nu bovenaan als meest voorkomende zorg. IGCN wil steeds meer naar een zelfmanagement zorg waarbij de mensen zelf kunnen meten wat er aan de hand is en vanuit daar verder gaan.

Toekomstvisie:
– acute ziekten -> chronisch
– intramuraal -> extramuraal
– ziektezorg -> gezondheidszorg

Aspecten:
Kwaliteit van leven
Gezonde levensverwachting
Technologie als middel

Visie zorgalarmering?
Uitgangspunten:
-langer zelfstandig wonen
-controle op veiligheid
-gebruiksgemak

Hoe kunnen we elkaar wat beter helpen op afstand?

In de huidige situatie duurt het te lang voordat er contact wordt gemaakt met de zorgverlener. Het is vooral intamuraal gericht.

In de nieuwe situatie wordt de patient direct doorverbonden naar familie, mantelzorg etc. De patient hoeft niet meer te wachten tot er hulp voor haar kan komen, maar wordt gelijk geholpen. Ook is dit een goedkopere optie.
“wat is veilig en wat is betaalbaar?” dat is de grote vraag achter de IGCN.

Wat zijn de mogelijkheden:
Zorgalarmering
Deurcontrole
Aanvullende mogelijkheden

Er is een slot ontworpen waarbij er een combinatie is gemaakt tussen electronica en de smart phones: phoniro. Hierbij kan de zorgverlener op een makkelijke en snelle manier naar binnen komen door gebruik te maken van de smart phone.

Ook is er een brandblusser ontwikkeld waarbij de ouderen op een snelle en makkelijke manier een brand kunnen blussen zodra er een kleine brand uitbreekt.

Op het moment dat er iets gebeurd kan er zowel intern als extern om hulp gevraagd worden. Zo zijn er verschillende spreek en luister apparaten ontwikkeld waarbij er door verschillende ontwikkelingen altijd een verbinding mogelijk is. (careIP en gloria) ook is er in verschillende apparaten een GPS ingebouwd.

Beeldcontact is iets nieuws van de laatste tijd:
– direct contact via beeld (persoonlijk)
– optimalere afweging, efficientere inzet personeel
– clienten bellen minder vaak
– verhoging efficitiviteit zorgorganisatie
– subsidie

Intramuraal aan de gang gaan:
Server of hosted server in datanetwerk IGCN

Extramuraal: draadloze systemen

De opties zijn:
– beeldcontact, diverse sensoren, mobiele technologie, domotica

De rol van de IGCN is alle belanghebbende partijen binnen een zorgvraag te verbinden met elkaar. Waarbij snelheid, efficientie en lage kosten centraal staan.

IGCN vindt het ook belangrijk om integraal te denken:
Connectieve opleidingen
Samenwerkingen en gezondheidswerkers en technologie

Innovatieproductrn:
– gezondheischeck thuis
– thuis hartslag meten en zelf analyseren
– bloed prikken via iphone
– pols en halsalarm
– zelf diagnose stellen

Advertenties