MINOR WEEK 4: INNOVATIEOPDRACHT, WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL

Met pensioen: Wat te doen?

http://depot.knaw.nl/9874/1/2011_Met_pensioen_wat_te_doen.pdf

Het thema van onze workshop is Rugfit. Dit is een workshop waarbij oefeningen zonder enige apparatuur worden gegeven die de houding verbeterd en lage rugklachten verhelpt. Omdat onze workshop gericht is op net gepensioneerde ouderen, is het natuurlijk ook belangrijk om te weten wat de behoeftes van deze ouderen zijn. Zodra ouderen met pensioen gaan verandert hun leven drastisch. Het is belangrijk voor de workshop om een inzicht te krijgen van hoe de ouderen omgaan met deze verandering.

De inhoud van dit wetenschappelijk artikel zal een goede onderbouwing geven in hoe de ouderen omgaan met het pensioen. Vanuit het lifestyle vakgebied gezien zal de levensstijl en kwaliteit van de ouderen veranderen. Met dit artikel krijgen we een beter beeld van hoe de ouderen omgaan met de vrije tijd die ze nu hebben en hoe ze die het beste invullen. Met de informatie van dit artikel krijgen we een beter beeld hoe we de ouderen het beste kunnen benaderen. Ook kunnen we vanuit dit artikel een conclusie trekken waarom dat deze workshop een positieve bijdrage kan bieden aan de net gepensioneerde ouderen.

De grote conclusie in het artikel is vooral dat een actieve levensinvulling na het pensioen erg belangrijk is voor het welbevinden van de ouderen, deze is terug te vinden in de alinea genaamd:  ‘’Actieve pensionering de sleutel tot welzijn?’’. Het maakt niet zozeer uit wat deze activiteiten zijn zolang ze maar iets actiefs ondernemen in hun leven. Ouderen zullen tevredener zijn met hun pensioen zodra ze actief bezig blijven is uit het onderzoek gebleken. Ook is eruit geconcludeerd dat momenteel nog veel gekeken wordt naar het financiële aspect van het pensioen terwijl het net zo belangrijk is om de ouderen voor te bereiden op hoe ze hun nieuwe levensstijl willen vormgeven.

Dit onderzoek is gestart om meer informatie op te doen over de invulling van het pensioen bij vroeg gepensioneerden en ouderen die de leeftijd bereikt hebben. Ook is dit onderzoek gestart om inzicht te krijgen in het pensioneringsproces en de krachten die daarop van invloed zijn. De auteurs van dit onderzoek willen antwoord krijgen op meerdere vragen maar de centrale vraag van het artikel is  ‘Hoe besteden mensen hun tijd na pensioen en houdt dit verband met de tevredenheid met het leven ?

Dit onderzoek zou voor veel bedrijven een beter beeld kunnen schetsen over de tevredenheid van de ouderen tijdens het pensioen. Op deze manier kunnen ze beter inspelen op de behoeftes van deze ouderen. Ook zou er uit dit onderzoek geconcludeerd worden hoe belangrijk het is om actief te blijven, mensen die dit artikel lezen zouden daardoor meer gemotiveerd raken om actief bezig te blijven tijdens het pensioen.

Deze informatie gegeven in het onderzoek biedt een mooie onderbouwing op waarom een workshop Rugfit een positieve bijdrage zou kunnen leveren op net gepensioneerde ouderen.  Dit artikel concludeert dat het zeker belangrijk is voor ouderen om actief te blijven tijdens het pensioen, met de workshop Rugfit krijgen de ouderen een handvat aangeboden waarmee ze op een makkelijke en efficiënte manier ook lichamelijk actief kunnen blijven.

Het artikel ‘Met pensioen: wat te doen?’ is een kwantitatief onderzoek waarbij en tussen 2001 en 2007, 1700 werknemers van 50 jaar en ouder van vier grote organisaties in Nederland gevolgd zijn. In de periode tussen 2001 en 2007 ging circa 60 procent van de onderzochte oudere werknemers met VUT of (pre)pensioen. De gemiddelde leeftijd waarop men stopte bedroeg 58 jaar. Van deze uittreders is in verschillende studies nagegaan hoe de overgang van werk naar pensioen is verlopen. Dit artikel gaat na hoe men het leven na de (vervroegde) uittreding invult. Deelnemers in het panelonderzoek hebben voor verschillende activiteiten, zoals betaalde arbeid, vrijwilligerswerk, mantelzorg, oppassen op (klein)kinderen, hobby’s en tv kijken, aangegeven hoeveel uur zijn hieraan per week besteden. Dit geeft uiteraard geen volledig beeld van de tijdsbesteding van ouderen, maar kan wel inzicht geven in de mate waarin ouderen actief zijn.

Uit het onderzoek zijn verschillende resultaten te lezen. Zo zijn er meerdere tabellen opgesteld waarbij de levensinvulling weergegeven staat, hoe actief de ouderen zijn en op wat voor manier de ouderen actief zijn. De resultaten en conclusies gegeven in dit onderzoek is relevant voor de doelgroep van ons handboek omdat wij door dit onderzoek een beter inzicht hebben gekregen hoe de ouderen het pensioen beleven, wat voor activiteiten ze uitoefenen tijdens het pensioen en dat actief bezig zijn belangrijk is voor een positief pensioen. Ook kunnen we uit dit onderzoek concluderen welke activiteiten, die de ouderen uitoefenen tijdens het pensioen, voor lage rugklachten kunnen zorgen. Vanuit dit onderzoek kunnen we vanuit verschillende disciplines te werk gaan in de uitwerking van de workshop. Dit onderzoek geeft het gedrag en de behoeftes weer van de ouderen die net gepensioneerd zijn, dit zal een goed draagvlak creëren voor de gezondheidstechnologie en lifestyle professionals in onze workshop groep.

Advertenties