MINOR WEEK 3: HENK DE HAAS AANTEKENINGEN

Week 3 aantekeningen Henk de Haas
Migranten ouderen

Allochtonen:
– niet westerse allochtonen
– westerse allochtonen

Culturele en religieuze onderscheid

Islam -> overgaving aan het geloof

Er zijn wel veel overeenkomsten met zowel de islam als het christendom

5 zuilen Islam:
1. Geloofsbelijdenis
2. Het gebed
3. Zorgen voor de armen/ geven van aalmoezen
4. Het vasten tijdens de Ramadan
5. Pelgrimstocht naar Mekka

Ouder wordende moslim migranten
In 1960 was er een economische groei maar een enorm te kort op de arbeidsmarkt vooral in de laagopgeleide banen.

Eerst Spanjaarden en Italianen naar Nederland daarna terug gegaan omdat er in die landen zelf een economische groei was.
Daarna waren er weer banen vrij dus toen ging NL naar de islamitiche landen.

Advertenties