MINOR WEEK 4: INNOVATIEOPDRACHT FEEDBACK ARTIKEL

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL PIM

Opdracht 1: Bestudeer 1 wetenschappelijk artikel/rapport full tekst dat je geselecteerd hebben voor gebruik in het handboek.

Indien je twijfelt of het artikel/rapport wetenschappelijk verantwoord is neem je contact op met je begeleider per mail.

Om de resultaten van het onderzoeksrapport /het artikel op de juiste manier te gebruiken in het handboek kunnen onderstaande vragen je helpen, dus …..

Opdracht 2 : Geef antwoord op deze onderstaande vragen:

  1. Je hebt deze wetenschappelijke literatuur gezocht en geselecteerd met als doel argumentatie/informatie te geven mbt a of b
    1. Rugfit
    2. Waarom bewegen en voorlichten.

Beschrijf kort waarvoor je het artikel wilt gebruiken….

De aanleiding voor het gebruiken van dit rugfitprogramma wat gericht is op lifestyle en Exersice/ houdings therapie is dat er in dit onderzoek een systematic review wordt vergeleken van verschillende behandeltherapieen hoe effectief ze zijn.

In dit onderzoek komt naar voren dat de oefentherapie vergeleken met de normale Zorg

(normale Zorg/ advies om te bewegen) significante verbetering heeft op het gebied van pijn intensiteiten mobiliteit.

Terwijl in 1 onderzoek zelfs uit kwam dat 80 % in de oefentherapie groep zichzelf na 3 maanden beschouwde als beter tegenover 47% van de deelnemers aan de normale zorg groep.

Ook staat er een stuk beschreven over de multidisiplinaire behandeling in vergelijking met geen behandeling, bij 4 van de 6 studies die zijn onderzocht wordt een beter resultaat bewezen op korte termijn.

  1. Screen de titel en het abstract van het artikel om te kijken of de informatie die je nodig hebt om je doel zoals geformuleerd bij vraag 1 te bereiken ook daadwerkelijk bereikt kan worden met behulp van dit artikel.

Ja

3. Wat is in grote lijnen de conclusie van het artikel/rapport?

Er worden door de specifieke onderzoeken die voor ons belangrijk zijn (oefentherapie en multidisciplinaire samenwerking) bevestigd dat het beter is dan de andere interventie bijvoorbeeld normale zorg maar verder onderzoek geindiceerd is om de verschillen uit te diepen en te bevestigen.

Lees in de inleiding de achtergrondinformatie over het onderzoek/ rapport.

LBP is een veel voorkomend probleem in de westerse wereld, het wordt op veel manieren bestreden zowel met medicatie, fysieke therapie als niet fysieke therapie maar wat is de beste manier?

  1. Wat is de waarde van het onderzoek/rapport?

Dit artikel is een systematic review waarover 1,5 jaar is gedaan door 3 onderzoekers die samen 83 RCT’s bestudeerde, twee onderzoekers hebben de onderzoeksresultaten beoordeeld en als er meningsverschillen waren werd de derde geraadpleegd. Inclusie criteria waren volwassenen (ouder dan 18) met A-specifieke lage rugklachten, de onderzoeken moesten Randomised controle trials zijn. Onderzoeken naar personen met een specifiek beeld maar ook post-operatieve of onderzoeken naar rugklachten na zwangerschap werden uitgesloten een totaal van 8.816 deelnemers werd geincludeerd.

  1. Wat is de grootte van het gevonden resultaat?

Onze doelgroep is volwassenen (toekomstige gepensioeneerden), omdat ons doel is zowel primaire als secundaire preventie is komen de resultaten ten goede van onze service.

Samenvattend:

  1. De klinische relevantie is voornamelijk dat we een multidisciplinair team zijn die zowel bewegingstherapie als cognitieve training en lifestyle training aanbieden, in het onderzoek komt bij alle onderzochte interventies naar voren een grotere kans van slagen te hebben op het gebied van mobiliteit en pijn.

Opdracht 3 : Je schrijft in concept het bijhorende deel van dit handboek met de verwijzing naar het artikel dat je bestudeerd hebt.

(Let op correcte verwijzingen in APA- stijl) (zie BB voor indeling handboek en APA document)

LBP is een veel voorkomend probleem in de westerse cultuur, het wordt op veel manieren bestreden zowel met medicatie, fysieke therapie als niet fysieke therapie maar wat is de beste manier?

De aanleiding voor het gebruiken van dit rugfit programma wat gericht is op lifestyle en Exersice/ houdings therapie, in het volgende onderzoek ;een systematic review, is een vergelijking gemaakt van verschillende behandel therapieën en hoe effectief ze zijn. Onze doelgroep is volwassenen (toekomstige gepensioeneerden), omdat ons doel zowel primaire als secundaire preventie is komen de resultaten ten goede van onze service/product. In het onderzoek van (Middelkoop, M. van. At. All, 2010) komt naar voren dat de oefentherapie vergeleken met de interventies

(normale Zorg/ advies om te bewegen) significante verbetering heeft op het gebied van pijn intensiteiten mobiliteit.

In 1 onderzoek zelfs naar voren kwam dat 80 % in de oefentherapie groep zichzelf na 3 maanden beschouwde als beter tegenover 47% van de deelnemers aan de normale zorg groep.

Er staat ook een stuk beschreven over de multidisiplinaire behandeling in vergelijking met geen behandeling, bij 4 van de 6 studies die zijn onderzocht wordt een beter resultaat bewezen op korte termijn.

Het artikel van (Middelkoop, M. van. At. All, 2010) is een systematic review waarover 1,5 jaar heeft geduurt , het was uitgevoerd door 3 onderzoekers die samen 83 RCT’s bestudeerde, twee onderzoekers hebben de onderzoeksresultaten beoordeeld en als er meningsverschillen waren werd de derde geraadpleegd. Inclusie criteria waren volwassenen (ouder dan 18) met A-specifieke lage rugklachten, de onderzoeken moesten gerandomiseerde controle trials zijn. Onderzoeken naar personen met een specifiek beeld maar ook post-operatieve of onderzoeken naar rugklachten na zwangerschap werden uitgesloten, een totaal van 8.816 deelnemers werd geïncludeerd .

Er is door het specifiek onderzoeken van de voor Rugfit betreffende behandelstrategieen (oefentherapie en multidisciplinaire samenwerking) bevestigd dat het beter is dan de normale zorg, verder onderzoek is geïndiceerd om de verschillen uit te diepen en te bevestigen.

De klinische relevantie is dat rugfit een multidisciplinaire aanpak heeft die zowel bewegingstherapie als cognitieve training en lifestyle training aanbiedt, in het onderzoek komt bij alle onderzochte interventies naar voren een grotere kans van slagen te hebben op het gebied van mobiliteit en pijn.

FEEDBACK:

Bij de eerste paar vragen was het voor iemand die niet bekend is in dit vakgebied erg moeilijk te volgen. De antwoorden waren wel duidelijk maar niet erg terugkoppelend op het verhaal en het onderzoek. Mijn feedback is om duidelijker de vragen te beantwoorden en ook duidelijker vermelden waarnaar je toe verwijst. Bij opdracht drie wordt dit wel al stukken beter gedaan en is dit een mooier loped verhaal wat je als lezer makkelijker kan begrijpen. Tijdens het lezen van dit verhaal begrijp je wel waar het onderzoek over ging ook als je het niet gelezen zou hebben.

artikel kan je lezen via deze site: http://link.springer.com/article/10.1007/s00586-010-1518-3

Advertenties