MINOR WEEK 5: NIELS DE BEER AANTEKENINGEN

Gezondheidszorg

In de 19e eeuw zou je de gezondheidszorg kunnen kenmerken aan verschillende gebeurtenissen. Ziekenhuizen richten zich op de armen en de rijkere kregen de zorg thuis. De overheid bemoeide zich heel weinig met de zorg.

Een ziekenhuis wil eigenlijk heel weinig te maken hebben met Care en preventie maar wil zich vooral richten op de Cure kant omdat ze hier geld mee verdienen.

In het ziekenhuis willen ze ervoor zorgen dat er zo min mogelijk mensen in het ziekenhuis overlijden, dit willen ze voorkomen en vooral thuis laten gebeuren. Dit is vooral door economische redenen maar ook qua producten.

Vroeger waren de ziekenhuizen wel meer gericht op de Care kant van de zorg. Tot 1945 kwamen er steeds meer specialisaties in het ziekenhuis. Ook werden de ziekenhuizen geïnspireerd door andere landen, zo is er yoga geïntroduceerd door Amerika.

Ook gaan steeds meer bedrijven zich richten op de health care zoals Phillips en Apple.

Na de tweede wereld oorlog is er een wederopbouw geweest wat verschillende bewegingen heeft laten ontstaan. Er heeft een verandering in financiën plaatsgevonden en er is een enorme groei in voorzieningen geweest. Ook kwam er vanaf 1967 de invoering van het ABWZ.

Daarna werd de gezondheidszorg meer een probleemsector. De kosten waren te hoog en er was weinig overzicht in de sector te vinden. Tussen 1970 en 1985 was het een hele onrustige periode rondom de zorgsector. Vanaf het jaar 2000 zijn er steeds meer relaties ontstaan om deze onrustige periode beter te maken. Het bedrijfsleven was een belangrijke relatie bij het behouden van het overzicht binnen de zorg.

Vanaf het heden is het ABWZ veranderd naar een WMO en is er een directe toegankelijkheid gekomen naar de zorg. Er zijn ook steeds meer markten ontstaan binnen de gezondheidszorg.

Organisatie binnen de gezondheidszorg:

A: zorginkoopmarkt = overeenkomstenstelsel

B: zorgverzekeringsmarkt = verzekeringsstelsel

C: zorgverleningsmarkt = kwaliteitsstelsel

De ordening binnen de gezondheidszorg is opgesteld als volgt:

– preventie: handhaving en bevordering gezondheid

– cure: behandeling van de zorg

– care: het zorgen voor de patient, nazorg

Het beleid van de gezondheidszorg is ook belangrijk binnen het overzicht behouden innde sector.

Inhoud van zorg: wat je aanbied

Structuur en planning van zorg: ordering

Financiering van zorg: kosten

Kwaliteit van zorg: eisen

Advertenties