MINOR LOGBOEK

Logboek

Tijdens mijn minor is het belangrijk om een logboek bij te houden zodat er een overzicht is van de activiteiten die ik de afgelopen weken heb afgerond en hoeveel tijd ik eraan heb besteed.

 

Workshop:

Week Activiteit Tijdsduur
Week 1 Onderwerpen en mediaberichten zoeken 2 uur
Week 2 Presentatie maken en voorbereiden 1,5 uur
Week 3 Onderwerp afbakenen en projectplan opstellen 2 uur
Week 4 Clusteren van bronnen en versie 1 van handboek uitschrijven 5 uur
Week 5 Handboek 1.0 af + feedback verwerken

Eerste stappen zetten voor de uitvoering van de workshop

4 uur
Week 6 Handboek aanpassen

Inleiding en samenvatting toevoegen

4 uur
Week 7 Handboek helemaal afmaken en vormgeven

Workshop uitschrijven en oefenen

5 uur

Periode 2 Artikel:

Week Activiteit Tijdsduur
Week 1 Afbakenen van onderwerp en opzet maken van ht artikel. Paar punten opschrijven die ik terug wil laten komen in het artikel 2 uur
Week 2 Onderwerp afbakenen en goedgekeurd. Beginnen met literatuur onderzoek 2 uur
Week 3 Bronnen zoeken voor medestudenten en opzetten van structuur artikel. 2 uur
Week 4 Eerste feedback moment medestudenten en begeleider. Door met literatuuronderzoek en eerste opzet 3 uur
Week 5 Feedback geven op medestudenten en feedback gebruiken in mijn artikel. Door met het uitschrijven van de eerste versie. 4 uur
Week 6 Eerste versie laten nakijken door studenten en begeleider. 3 uur
Week 7 Artikel laatste keer laten nakijken en vormgeven. 1,5 uur

Project:

Week Activiteit Tijdsduur
Week 1 Inlezen over de opdracht, informatie zoeken over opdrachtgever en andere belanghebbende partijen. 4 uur
Week 2 Briefing voorbereiden en overleggen met groepsgenoten.

Na briefing nabespreken en  debriefing uitschrijven

4 uur
Week 3 Deel 1 PMD invullen en afspraken maken 3 uur
Week 4 PMD af, brainstormsessies houden en afbakenen van onderzoek.  Afspraak met Niels 5 uur
Week 5 Brainstormsessie over project, stakeholderanalyse maken. Eerste bronnen zoeken naar domotica 4 uur
Week 6 Gesprek met Rolf (wonen met gemak)

Domotica systemen zoeken

Informatie zoeken: gemeentes Woensdrecht, Prinsenbeek (Breda)

PMD 1.1 aanpassen/aanvullen

Zorgbeleid toepassen op Wonen met Gemak.

Zorg en ICT beurs bezoeken

8 uur
Week 7 Afspraak maken tussentijdse presentatie

Bespreken ICT Beurs

Domotica en domotica systemen evalueren

Invulling tussentijdse presentatie maken.

5 uur
Week 8 Tussentijdse presentatie maken en voorbereiden 3 uur
Week 9 Tussentijdse presentatie houden 1,5 uur
Week 10 VRIJ VRIJ
Week 11 Doelgroep onderzoek en leefbaarheid onderzoeken van Prinsenbeek

Door met domotica onderzoek en feedback verwerken van tussentijdse presentatie

4 uur
Week 12 Onderlinge brainstormsessies houden over project 3 uur
Week 13 Vergadering met Wonen met Gemak, EBN en SVOP. Presentatie houden en brainstormsessie over het project 3 uur
Week 14 Concept uitschrijven en presentatie voorbereiden voor volgende vergadering.

Het rapport al vormgeven en invullen

5 uur
Week 15 Vergadering en presentatie concept

Rapport vormgeven en verder invullen

Overige documenten schrijven die nog missen in het rapport

6 uur
Week 16: Alle documenten bij elkaar verzamelen en vormgeven

Poster maken voor presentatie en uitprinten. Conclusie en aanbevelingen schrijven

5 uur
Week 17: Alle tekst checken op spelling en onderbouwing.

Stukjes schrijven om alles bij elkaar te laten komen

3 uur
Week 18: Vormgeven en inleveren voor feedback moment 3 uur
Week 19 Eindpresentatievoorbereiden en uitvoeren 4 uur
Week Activiteit Tijdsduur
Week 1 Eigen blog aanpassen en nieuwe kopjes maken. Aantekeningen plaatsen 2 uur
Week 2 Aantekeningen plaatsen op portfolio en opdracht personal branding 3 uur
Week 3 Aantekeningen plaatsen + opdracht Lowie en Niels 3 uur
Week 4 Aantekeningen plaatsen + begin opdracht wetenschappelijke artikelen blue zones 3 uur
Week 5 Aantekeningen plaatsen en het afmaken van de opdracht over blue zones. Andere opdrachten erin plaatsen en de inhoud wat beter geclusterd 4 uur
Week 6 Aantekeningen plaatsen. Opdrachten invoeren van workshop en portfolio.

Zorg en ICT beurs bezoeken en verwerken in portfolio

5 uur
Week 7 Feedback geven op portfolio en de feedback verwerken in het portfolio.

Afmaken portfolio voor assesment

3 uur
Week 8 Assesment 1 uur
Week 9/10 VRIJ VRIJ
Week 11: Aantekeningen plaatsen en opdracht voor artikel invoeren 2 uur
Week 12: Aantekningen plaatsen. Opdrachten invoeren van OBLI 1 uur
Week 13: Aantekeningen en opdrachten plaatsen AFC, fotos maken in de stad etc 5 uur
Week 14: Aantekeningen en opdrachten plaatsen 2 uur
Week 15: Aantekeningen en opdrachten plaatsen voor artikel 3 uur
Week 16: Aantekeningen en opdrachten plaatsen 2 uur
Week 17: Portfolio bijwerken, logboek invullen, project klaarmaken en bijvullen 5 uur
Week 18: Portfolio inleveren 0,5 uur
Week 19 Assesment voorbereiden en presentatie maken 2 uur
Week 20: Afsluiting
Advertenties