MINOR PROJECT: WONEN MET GEMAK

RERRFE

Hoofdvraag:
Hoe kan Wonen met Gemak er voor zorgen dat mensen op een toegankelijke en laagdrempelige manier met elkaar verbonden raken, zodat ze zorgeloos thuis kunnen blijven wonen.

Doelstelling:
Het ontwikkelen van een participatiesamenlevingsconcept waarbij laagdrempelige technologie centraal staat bij het samenbrengen van buurtbewoners en belanghebbende partijen waardoor de bewoners, vanaf juni 2015, comfortabel en zelfstandig kunnen blijven wonen.

Deze doelstelling zal bereikt worden door middel van een marktonderzoek en een identiteitsonderzoek, waardoor er een beeld word gecreëerd van de huidige situatie.
Vanuit daar zal er een concept gerealiseerd worden waarbij Wonen met Gemak, belanghebbende partijen en buurtbewoners een rol gaan spelen.

 

Advertenties