MINOR WEEK 5: BLUE ZONES WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN

Na onze les over de Blue Zones hebben we de opdracht gekregen om bij elke leefstijlfactor uit de blue zones een wetenschappelijk artikel te vinden waarin de relatie tussen die leefstijlfactor en gezondheid beschreven wordt.

Voeding

Dietary Patterns and Longevity

Expanding the Blue Zones – Lawrence J. Appel, MD, MPH


De wetenschappelijke literatuur over voeding en gezondheid is groot. Tot nu toe hebben onderzoekers zich voornamelijk gericht op de effecten van nutriënten en soms voedingsmiddelen, maar zelden op het voedingspatroon. Uitkomsten zijn vaak biomarkers, risicofactoren, of morbiditeit. Studies met de totale sterfte als uitkomstmaat zijn zeldzaam. Niettemin, deze studies zijn belangrijk omdat sterfte als een duidelijke klinische relevantie heeft. In dit onderzoek wordt er gekeken naar de relatie van voedingspatronen en de oorzaak van specifieke sterfte.

In het onderzoek wordt er gekeken naar verschillende benaderingen gericht op het voedingspatroon van verschillende bewoners en wat dit voor een effect heeft op hun levensverwachting. De Bljue Zones zijn in dit wetenschappelijk artikel ook meegenomen omdat ze daar een hogere levensverwachting hebben door het voedingspatroon die ze hebben. Geconcludeerd uit dit artikel is er dan ook dat het voedingspatroon wat de bewoners van de blue zones hebben ook het best is voor een langere levensduur.

J. Lawrence (2008) Dietary Patterns and Longevity. Geraadpleegd op 7 maart 2015, http://circ.ahajournals.org/content/118/3/214.full

Religie en spiritualiteit

Religion in ageing and health

Theoretical Foundations and Methodological Frontiers – Jeffrey S. Levin


Dit boek heb ik niet geheel gelezen maar meer geanalyseerd voor de opdracht omdat ik wel vond dat dit een mooie toevoeging gaf als onderbouwing voor waarom religie goed kan zijn voor je gezondheid. Dit boek geeft een overzicht van de belangrijkste mensen in de praktijk en wetenschappers die gespecialiseerd zijn in gerontologie. Ze zijn een onderzoek gestart kijkend naar de rol van religie in zowel ze fysieke als de mentale gezondheid van de mens en hoe dit het ouder worden kan beïnvloeden.  In het eerste deel van het boek wordt er vooral gekeken naar het geloof, hoe het ons leven beïnvloed en hoe de mensen er mee omgaan en in het tweede deel wordt er een inzicht gegeven over het onderzoek met de nadruk op de uitkomsten van verschillende metingen.
In dit boek geven de verschillende wetenschappers een mening over hoe zij tegen de religie aankijken. Vele zijn het erover eens dat religie en spiritualiteit een houvast kan geven in het leven van de mensen. Zodra ze niet meer weten waar ze naartoe kunnen of moeten laten ze zich leiden door een ”God” waardoor ze die last niet meer op hun schouders hebben. Hierdoor krijgen ze meer rust in hun leven.

J.S. Levin (1994), Religion in ageing and health. Geraadpleegd op 6 maart, 2015, http://books.google.nl/books?id=DSB1AwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Sterke familiebanden, leven in gemeenschappen en vriendschappen

Social relations and health

James S. House, Karl R. Landis, Debra Umberson


Recent wetenschappelijk werk heeft op een theoretische basis van het gevolg van sociale relaties op de gezondheid. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er een verhoogd risico op overlijden plaatsvindt bij mensen met een lage hoeveelheid aan sociale relaties. Bij onderzoeken waarbij ze experimenten hebben uitgevoerd is er ook gebleken dat bij zowel mensen als dieren die een sociaal isolement beleven een stuk ongelukkiger zijn, en daardoor een slechtere gezondheid hebben. De oorzaken waardoor sociale relaties gezond zijn voor de mens en de factoren die dit bevorderen of remmen moeten eigenlijk nog dieper onderzocht worden. Tot nu toe is er alleen nog een oorzaak – gevolg verband. In dit onderzoek worden er verschillende onderzoeken aangewezen die kijken naar deze oorzaken, en op wat voor manier ze dit gemeten hebben.

J. House, K. Landis en D. Umberson (1988). Social relations and health. Geraadpleegd op 9 maart 2015, http://www.fundacion-salto.org/documentos/Social%20relationships-Health,%20Science,%201988.pdf

Relaxen

Stress management

Stress and health – Emily, K. Porensvky


Stress ontstaat wanneer mensen merken dat ze niet adequaat kunnen omgaan met de eisen die gesteld worden aan hen of met bedreigingen van hun welzijn. De eest voorkomende oorzaken van stress zijn sterfte, scheidingen, het verliezen van een baan etc. Stress kan een grote invloed hebben op je levensstijl namelijk 60-80% poliklinische bezoeken kan worden gerelateerd aan stress. Om stress te voorkomen is verstandig om te bewegen, mediteren, diep ademen en ook te werken met mindfullness. Dit kan ervoor zorgen dat je meer gefocused bent, je hebt een betere fysieke gezondheid en meer balans in je emoties.

Dit artikel geeft eigenlijk weer wat stress met je gezondheid kan doen, de ouderen in de blue zones relaxen veel waardoor ze geen stress hebben.

E. Porensvky. (2015). Stress Management. Geraadpleegd op 9 maart 2015, https://ccme.osu.edu/WebCastsFiles/562The%20Management%20of%20Stress%20-%202.pdf

Natuurlijk bewegen

Bewegen: een positieve bijdrage aan gezondheid en zelfredzaamheid – Pharos


In het artikel geschreven door Pharoskennis wordt er beschreven dat bewegen een positieve bijdrage levert aan de gezondheid en zelfredzaamheid van ouderen. Het bewegen geeft namelijk een verbetering in kracht, balans en uithoudingsvermogen niet alleen op fysiek maar ook op een mentaal gebied bij de ouderen. Door te bewegen krijgen de ouderen namelijk meer zelfvertrouwen en voelen ze zich onafhankelijker doordat ze flexibeler zijn in het leven. In het artikel wordt beschreven dat de lichaamsactiviteiten die de ouderen moeten uitoefenen vooral op een laagdrempelig niveau moeten zijn. == zoals bijvoorbeeld een wandeling maken.

Pharos (2010). Factsheet – Ouderen en bewegen. Geraadpleegd op 16 maart 2015. http://www.pharos.nl/…/doc/factsheet%20ouderen%20en%20bewegen2.pdf

Doelen blijven hebben

Geluk voor Beginners – Academie voor levenskunst


In dit artikel wordt vooral beschreven wat geluk inhoudt en hoe je gelukkig wordt of blijft. Zo worden er verschillende tips en aanmerkingen gegeven die je als persoon kan gebruiken om langer gelukkig te blijven. Een van deze tips is bijvoorbeeld ook: doelen blijven hebben. In het artikel wordt beschreven dat als je concrete doelen voor jezelf opstelt je iets hebt waar je naartoe kan leven. En zodra je een doel bereikt hebt je daar erg gelukkig van kan worden. Zoals er in het artikel wordt vermeld is geluk het beleven van een proces van het leven en dat het niet alleen gaat om het bereiken van een doel maar de lessen die je leert tijdens het bereiken ervan. Door doelen te blijven opstellen blijf je in beweging. Je leert steeds meer over jezelf en je geeft jezelf een structuur. Een doel bereiken is weliswaar een plezier en weer een nieuw begin.

G. Bakx (2012). Geluk voor beginners. Geraadpleegd op 16 maart 2015, http://gerbert.webplus.net/gelukvoorbeginners.html

Drink alcohol met mate

Matige alcohol consumptie, positief voor gezondheid – Stichting Alcohol Research


Geniet, maar drink met mate is een slogan wat inmiddels wel bij iedereen bekend is. In dit artikel Matige alcohol consumptie – positief voor gezondheid is er een overzicht gemaakt van een 30 jarig durend wetenschappelijk onderzoek waarbij de gevolgen worden verteld over alcohol. Alcohol bevorderd de bloeddoorloop maar het heeft ook veel risico’s, het is namelijk schadelijk voor veel organen. Daarom is het verstandig om niet te veel te drinken maar met mate. Als je alcohol namelijk met mate nuttigd dan kan het ook nog wel eens positief uitvallen, dit betekent maximaal twee glazen per dag.

In het onderzoek is er aangetoond dat mensen die regelmatig alcohol nuttigen een kleinere kans hebben om te komen overlijden aan hart- en vaatziekten. Ook is er een kleiner riscio op het ontwikkelen van diabetes en dementie. In het artikel staan er nog meer voordelen omschreven en wat nou precies een goede mate van alcohol nuttigen is.

Alcohol en Gezondheid (2013). Geraadpleegd op 17 maart 2015. http://alcoholengezondheid.nl/new_brochure_nl/

 

Advertenties