MINOR WEEK 6: ZORGBELEID OPDRACHT WONEN MET GEMAK

Het overzicht van Wonen met Gemak

Binnen de zorgsector is het erg belangrijk om een overzicht te behouden. Het beleid wat de zorgsector hanteert biedt dit aan.

Het zorgbeleid kan je op verschillende manieren indelen:

Inhoud van zorg –> aanbod

Structuur en planning van zorg –> ordening

Financiering van zorg –> kosten

Kwaliteit van zorg –> eisen

Tijdens de minor Active Ageing wordt er gewerkt met opdrachtgevers en projectgroepen die elkaar ondersteunen binnen het creëren van een nieuw concept of het onderzoeken van het huidige concept wat de opdrachtgever met zich meedraagt. Om binnen het project ook overzicht te kunnen bewaren is het belangrijk om deze vier onderdelen toe te passen op de opdrachtgever.

Inhoud van WGM – Aanbod

Comfortabel wonen is van alle leeftijden. Wonen met Gemak biedt hierbij ondersteuning. Deskundige vrijwilligers én professionals staan klaar om senioren te adviseren over comfortverbetering, veilig wonen en woningaanpassing.

Wonen met gemak kijkt samen met de oudere hoe geschikt het huis is om oud in te worden. Ze zullen dan een advies uitschrijven wat de ouderen het best kunnen aanpassen om zorgeloos oud te worden. Ook doen ze buiten het advies bij het proces helpen.

Wonen met gemak werkt samen met verschillende bedrijven die deskundig zijn op het gebied van seniorenhuisvesting en woningaanpassing maar ook voor onderhoud.

Bij Wonen met Gemak zijn ook professionals aangesloten. Bijvoorbeeld een makelaar die gespecialiseerd is in seniorenhuisvesting en een ergotherapeut die kan adviseren over aanpassingen en hulpmiddelen.

Hoe werkt het?

 • De Woonscan

De vrijwilligers hebben een speciale cursus gekregen om de Woonscan uit te voeren. U krijgt niet alleen deskundig advies, maar ook een rapportje van uw waarin u alles nog eens rustig kunt nalezen en waarin allerlei tips staan. (kosten zijn verschillend per woonplaats)

 • Professioneel advies

Wonen met gemak zal dan verschillende bedrijven raadplegen om voor de ouderen het probleem op te lossen.

 • Vertrouwd bedrijf

Na het advies zal wonen met gemak de ouderen helpen met het zoeken naar de nodige bedrijven.

Tijdens het project wil Wonen met Gemak een betere verbinding creëren tussen buurtbewoners. Er moet door middel van laagdrempelige technologie, veiligheid en comfort ontstaan bij de hulpbehoevende in diezelfde buurt. Door middel van een pilot gericht op buurtpreventie wilt Wonen met Gemak ervoor zorgen dat buurtbewoners elkaar sneller een handje helpen.

Uit het project zal er een participatiesamenlevingsconcept ontwikkeld worden waarbij laagdrempelige technologie centraal staat bij het samenbrengen van buurtbewoners en belanghebbende partijen waardoor de bewoners, vanaf juni 2015, comfortabel en zelfstandig kunnen blijven wonen.

Structuur en planning WGM – Ordening

Wonen met Gemak is zowel markt als organisatie georiënteerd. Bij Wonen met Gemak staan de klanten van het bedrijf voorop. De behoeftes en waarden die de doelgroep van Wonen met Gemak nastreven worden overal in meegenomen. De service die Wonen met Gemak aanbiedt is gericht op de klanten. Hoe kan Wonen met Gemak de hulpbehoevende langer zelfstandig laten wonen op een comfortabele en veilige manier, dat is toch wel de centrale vraag die constant meedraait bij het bedrijf. Om de beste service te kunnen blijven aanbieden gaat Wonen met Gemak ook graag samenwerkingen aan en staan ze open voor veranderingen. Zo werkt het bedrijf samen met grote organisaties als de Gemeente Breda, Rabobank en EBN.

Maar door hun klanten nog steeds te behouden en een goede service te kunnen bieden is er ook een focus op de organisatie van het bedrijf. Wonen met Gemak werkt met een team wat allemaal dezelfde visie en missie nastreven. Maar het blijft belangrijk om alle medewerkers te blijven motiveren en te optimaliseren tijdens het werk om zo goede resultaten te behouden. Wonen met Gemak zorgt daarvoor door de afstand tussen werkgevers en werknemers niet groot te maken en hierdoor een betere verbinding creëert met de werknemers.

Tijdens het project wat Wonen met Gemak heeft aangeboden aan de minor Active Ageing zal er dus een concept ontwikkeld worden waarbij de buurtbewoners door middel van laagdrempelige technologie wordt samengebracht. Om dit project goed te laten verlopen is het altijd belangrijk om een sterke planning na te streven. Voor dit project is er 20 weken te tijd gemaakt en is de planning gevisualiseerd:

PLANNING

*De doelen van het project staan elders beschreven.

Financiering van WMG – Kosten

Op dit moment wordt Wonen met Gemak nog financieel ondersteund door meerdere bedrijven zoals de Rabobank. Maar Wonen met Gemak wilt steeds meer gaan streven naar een stichting waarbij ze een eigen verdienmodel kunnen gaan opstellen. Tot nu toe is dit nog niet mogelijk geweest.

Kwaliteit van WMG – Eisen

Zoals al beschreven is bij het kopje structuur ligt de kwaliteit van Wonen met Gemak bij de kennis die het bedrijf heeft over de doelgroep. Het is erg belangrijk om vanuit de klant te kijken en daarop de nieuwe concepten te ontwikkelen. Ook de manier hoe ze de klanten met de bedrijven in contact brengen is een sterkte punt van Wonen met Gemak. Veel bedrijven die een advies aanbieden voor kunnen niet gelijk de bedrijven aan het probleem koppelen die het kunnen verhelpen.

Natuurlijk zijn er tijdens het project voor Wonen met Gemak ook bepaalde eisen opgesteld die de groepsleden moeten nastreven. Dit zijn externe voorwaarden waarmee de projectgroep rekening moet houden tijdens het uitvoeren van het project. Deze eisen zijn door de omgeving opgelegd:

 • Laagdrempelige, relatief goedkope technologie.
 • Het project moet uitgevoerd kunnen worden zowel in Prinsenbeek als in Woensdrecht
 • Het project moet binnen een kort tijdsbestek uitvoerbaar zijn

Ook is het belangrijk om in kaart te brengen hoe straks het projectresultaat moet functioneren. Het doel is om een participatiesamenlevingsconcept te ontwikkelen waarbij laagdrempelige technologie centraal staat bij het samenbrengen van buurtbewoners en belanghebbende partijen waardoor de bewoners, vanaf juni 2015, comfortabel en zelfstandig kunnen blijven wonen.

 • Laagdrempelige techniek,
 • Samenbrengen op het gebied van samenwerken van buurtbewoner,
 • Elke doelgroepen (kwetsbare ouderen, dementerende ouderen, jonge gezinnen met een baby en/of kind, enzovoorts),
 • Makkelijk toepasbaar concept,
 • Mogelijk koppeling met zorgverleners.
Advertenties