MINOR: WEEK 3: ARTIKEL ZELFMANAGEMENT IN DE ZORG

Zelfmanagement in de zorg:

Bronnen:

 1. Zorgverzekeraars Nederland (2011, april 22). Zelfmanagement: http://www.zelfmanagement.com/downloads/543/visiedocument-ehealth-zn.pdf
 2. Notenboom, A., Blankers, I., Goudriaan, R. & Groot, W. (2012. Februari) E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg? http://pgosupport.org/mailings/FILES/plugin_content/199/906_Eindrapport_E-health_en_zelfmanagement_Ape.pdf
 3. Ursum, J., Rijken, M., Heijmans, M., Cardol, M. & Schellevis, F. (2011) Zorg voor chronisch zieken. http://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport-zorg-voor-chronisch-zieken.pdf?
 4. TNO Kwaliteit van Leven (2010). Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg, https://www.tno.nl/media/2198/zelfmanagement_als_arbeidsbesparende_innovatie.pdf
 5. Rijken, M.; Heijmans, M. (2013). Effecten van zelfmanagement. http://www.narcis.nl/publication/RecordID/publicat%3A4887
 6. Nivel (2014). Ouderen van de toekomst. PDF bestand als bijlage in de mail meegestuurd.
 7. Klauw, D (2011). De rol van E-Health en gezondheid 2.0 in het veranderend ziekenhuisschap. http://rvz.net/publicaties/bekijk/de-rol-van-ehealth-en-gezondheid-2.0-in-het-veranderend-ziekenhuislandschap
 8. Zelfmanagement (2015). E-Health: http://www.zelfmanagement.com/thema-s/e-health/
 9. Vilans (2015). (hoorcollege, 11 mei 2015, workshop technologische innovaties in de zorg.
 10. TNO (2010, juni). Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg, http://www.rvz.net/publicaties/bekijk/zelfmanagement-als-arbeidsbesparende-innovatie-in-de-zorg

Tijdsplanning:

Week Taak
Week 1 Afbakenen van onderwerp en opzet maken van ht artikel. Paar punten opschrijven die ik terug wil laten komen in het artikel
Week 2 Onderwerp afbakenen en goedgekeurd. Beginnen met literatuur onderzoek
Week 3 Bronnen zoeken voor medestudenten en opzetten van structuur artikel.
Week 4 Eerste feedback moment medestudenten en begeleider. Door met literatuuronderzoek en eerste opzet
Week 5 Feedback geven op medestudenten en feedback gebruiken in mijn artikel. Door met het uitschrijven van de eerste versie.
Week 6 Eerste versie laten nakijken door studenten en begeleider.
Week 7 Artikel laatste keer laten nakijken en vormgeven.
Week 8 Inleveren

 Structuur artikel:

 • Inleiding
 • Korte beschrijving van de trend
 • Trend omschrijven met behulp van de 5 W’s methode:

What: hierin leg ik de trend uit vanuit waarden

Why: hoe is deze trend ontstaan, wat zijn de drivers?

Where: Hierin wordt de trendimpact uitgelegd, met verschillende signalen als voorbeelden. Hoe laat deze trend zich zien in de buitenwereld?

Who: Welke mensen hebben ervoor gezorgd dat deze trend wordt verspreid?

When: Wat heef de trend voor gevolgen op een korte en lange termijn

 • Conclusie
 • Bronnenverwijzing
Advertenties