MINOR WEEK 3: WORKSHOP DE BOMEN EN HET BOS VILANS

Robert Houtenbos is een Health Adviseur die zich vooral richt op E-health.

Robert is werkzaam bij Vilans. Het bedrijfsleven is opgebouwd in verschillende werelden waaronder de politieke wereld, de maatschappelijke dienstverlening en de burgers. Een mooie vraag is hoe gaan we deze werelden bij elkaar brengen?

Om deze twee werelden bij elkaar te brengen is door het middel van het versimpelen van de data. Dit zodat de data ook duidelijker wordt voor de consument. De data waarover gesproken wordt zijn bijvoorbeeld doktersuitslagen etc. De systemen moeten opener worden voor de leefwereld. Daar zijn verschillende voorbeelden in te vinden zoals familienet etc.

De consumentenwereld ziet er natuurlijk anders uit dan de systeemwereld waarbij de doktoren actief zijn. Communicatie gaat anders dan binnen bedrijven zelf. Maar door middel van een goede doorlopende communicatie tussen consument en systeem moet dit verbonden raken met elkaar. Tijdens deze workshop worden er verschillende voorbeelden gegeven van systemen die dit doel verwezenlijken.

Wat een interessant punt is in de zorg is dat de trends die het meest gewaardeerd worden in de markt, heel erg consument gericht zijn in plaats van op de systeemwereld. De systeemwereld heeft namelijk te maken met veel meer problemen zoals de overheid die zich er mee kan bemoeien en de tijdsduur van het maken van een geheel nieuw systeem. The internet of things is veel beter te verwezenlijken.

Zorg wordt dus steeds meer aangeboden op een consumentenniveau. Doordat de systeemwereld te langzaam gaat om de behoeftes te kunnen vervullen van de consument gaan bedrijven daar snelheid inbrengen door zorg aan te bieden waarbij de consumenten het zelf in handen hebben.

Dus om het balans tussen de twee werelden kunnen verwezenlijken is door juist te luisteren naar wat de consumenten wil. Kijk naar de problemen die zich voordoen en de behoeftes die daaruit komen. Door middel van het service design thinking model krijg je een heel goed beeld van deze behoeftes.

Advertenties