MINOR WEEK 3: KITTY VAN DER MADE AANTEKENINGEN

Kitty van der Made

Noodzakelijke nieuwe koers en ASB perspectief

Zorg voor elkaar Breda

Hoe kijkt een sociale professional naar de werkelijkheid: op een micro en macro niveau.

Active ageing hoe dan?

Door middel van nieuwe innovatie en het verbinden van jong en oud.

Participatiesamenleving – wat kan de omgeving doen? Iedereen moet een bijdrage geven.

Het leven bezien vanuit ASB perspectief

– macroniveau : overheid

– mesoniveau: middenveld, organisaties en gemeentes

– microniveau: de mensen zelf

Suzanne en Jurgen hebben iets verteld over het WMO beleid van Breda genaamd: Zorg voor elkaar.

Wmo beleid tot 2015

De wmo was een compensatieregeling het ging van claimgericht naar vraaggericht.

In het WMO zijn er maatwerkvoorzieningen dat is veranderd van compensatieplicht naar maatwerkvoorziening.

Als er sprake is van een zorgvraag dan is er een algemene toegangspoort bij Zorg voor elkaar Breda. Je kunt je aanmelden via verschillende middelen.

Inventarisatie van de zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid is landelijk gegeven en wordt ook landelijk gebruikt. Er wordt gekeken waar zit de zelfredzaamheid in. Dat is opgedeeld in 11 punten maar in Breda is er een elfde toegevoegd namelijk de mantelzorg. Bij de gebieden wordt er gekeken waar de hulp nodig is.

Er wordt vaak een persoonlijk plan gemaakt per client voor de zorg die aangeboden wordt.

De klantmanager kijkt op een afstand mee maar hebben wel de regie in handen.

Advertenties