MINOR WEEK 6: HERBERGIER AANTEKENINGEN

Patrick Horst

Franchise organisatie: samen sta je sterker en je bent zo sterk als je zwakste schakel.

Zelfstandig ondernemerschap met het scheiden van wonen. De zorg wordt gefinancieerd met het PGB.

Er wonen 16 demente ouderen in een oude school. Het is in 2012 verbouwd. Er zijn 2 herbergiers open in Nederland. Alle regels en vergaderingen worden tot het minimum beperkt. Er wordt veel tijd gespendeerd met de cliënten. De medewerkers van de Herbergier doen alles. De herbergier is opgedeeld in 16 appartementen en bewoners.

Beide ondernemers zijn niet bekend met het ondernemerschap. Patrick is een leraar verpleegkunde geweest bij Avans.

Er is altijd iemand in de herbergier die een BIG registratie hebben. De herbergier is voor iedereen toegankelijk, voor alle welvaartsklasse. Zowel alleen AOW als wel nog een inkomen.

Advertenties