MINOR WEEK 7: FEEDBACK ARTIKEL 2

Het artikel zelfmanagement in de zorg Josie Berkx

Feedback Yonna: De feedback van Yonna was vooral gericht op taalfouten en zinsopbouw. Verder gaf ze nog paar tips en aanbevelingen die ik kon gebruiken voor mijn artikel

Feedback Micha: Beide feedbackmomenten heb ik geen feedback van Micha ontvangen waardoor ik dus ook niets kan plaatsen.

Mijn feedback op Yonna’s artikel:

Yonna artikel feedback Josie versieĀ 

Advertenties