MINOR WEEK 2: KITTY – VRAGEN KNMG

Wat vreest KNMG in dit artikel en welke vragen willen zij met het gevraagde onderzoek eerst beantwoord zien?

Het KNMG vindt dat met de huidige wetregeling vanuit Uit Vrije Wil niet samen kan gaan met die van de Euthanasiewet. Dit kan nog wel eens voor problemen zorgen in de toekomst.

Beschrijf hoe de aard van de euthanasieverzoeken door de jaren heen veranderd is en hoe dit komt.

In de laatste jaren lijkt het minder belangrijker te worden dat euthanasie wordt gebruikt vanwege lichamelijke klachten gepaard met ondragelijke klachten.  Patienten willen graag gezond leven maar zodra de pijn niet leefbaar meer is willen ze door middel van euthanasie uit het leven kunnen stappen zonder enkele pijn. Nu wordt er niet alleen gekeken naar fysieke pijn maar er wordt ook steeds meer aandacht besteed aan psychologische problemen.

Wat is tegenwoordig de belangrijkste reden achter het euthanasieverzoek?

De belangrijkste reden is om op een menselijke en pijnloze manier te kunnen sterven wanneer er geen ander uitzicht meer bestaat.

Wat vind jij? Is deze huidige reden voldoende grond om tot euthanasie over te gaan?

Ik vind dat wel. Als persoon beheer je je eigen lichaam en wordt je door de overheid gepusht om jouw eigen beslissingen te maken en de problemen eerst zelf op te lossen. Ik vind dat als jij er zelf voor kiest om te sterven die ook op een betere en pijnloze wijze kan in plaats van zelfmoord.

Ouderen met een stervenswens vragen om luisterend oor: Voltooid leven in Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk

Het ‘voltooid leven’ is een subjectief begrip; wat wordt daarmee bedoeld?

Als iemand op een subjectieve wijze erachter staat dat hij klaar is met het leven en dat er voor die persoon geen andere uitweg meer is.

Wat zou je zelf (als oudere) onder een voltooid leven verstaan?

Een leven waarin ik alle doelen heb bereikt die ik voor mijzelf opgesteld heb. Dat ik mijzelf en mijn omgeving gelukkig achter laat

Beschrijf een aantal verlieservaringen die ertoe kunnen bijdragen dat ouderen hun leven als uitzichtloos ervaren.

Vrouw of man overleden, pijn, mobiliteitsproblemen, ziekte en depressie.

Op welke wijze dienen professionals ouderen met een ‘stervenswens’ te benaderen? Welke valkuil dienen zij daarbij te omzeilen?

Ouderen zijn ook eens jong geweest dus behandel ze ook als ieder ander mens. Niemand wilt speciaal behandeld worden door het uiterlijk of de uitstraling die zij meegeven. Het gaat erom wat er van binnen zit en voelt.

Verplaats je in de positie van een oudere met een stervenswens en formuleer een zingevingsvraag (zie trage vragen).

Wat maakt mij nou echt gelukkig? Waar leef ik nog voor?

Verplaats je in de positie van een professional die zich geconfronteerd ziet met een oudere die worstelt met de door jou geformuleerde zingevingsvraag. Op welke wijze zou jij deze oudere met een stervenswens willen begeleiden?

Het beste is om de oudere regelmatig te spreken. Er moet een vertrouwensband opkomen waarbij de ouderen het gevoel hebben dat ze alles kwijt kunnen.

Botsende visies: Een reflectie op het minithema ‘Dementie en het zelfgewilde levenseinde’:

Welke twee waarden spelen een rol in de discussie over euthanasie bij dementie?

Zelfredzaamheid en zelfbeschikking

Tot welke van deze twee waarden voel jij je het meest aangesproken en waarom?

Bij zelfredzaamheid. ik vind dat je je als individu altijd zelf moet kunnen redden anders ben je eigenlijk al niet sterk genoeg om alle doelen te kunnen behalen.

Welk motief ligt vaak ten grondslag aan het euthanasieverzoek (bij dementie)?

Mensen willen de controle over hun eigen leven houden, wanneer dit niet meer is willen ze het liefst er niet meer over na denken.

Hoe ervaren mensen met dementie het “lijden” zelf volgens het gedane onderzoek?

Niet voor iedereen is dementie ondraaglijk lijden. Het lijkt soms lager opgeleide mensen meer moeite hebben met de ziekte dan hoger opgeleide mensen.

Wat wordt er verstaan onder ‘the disability paradox’?

De persoon die in de visie van anderen in een niet-benijdenswaardige situatie verkeren, een onverwachte hoge kwaliteit van leven rapporteren. Zij hebben het vermogen zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden en hun grenzen te verleggen.

Oplossingsgerichte gespreksvoering bij ouderen:

  • Wat is oplossingsgerichte gespreksvoering? (Zoek zo nodig ook op internet)

‘Solution-focused therapy’ ofwel oplossingsgerichte therapie is ontwikkeld door De Shazer en Berg (VS) in de jaren ’70 en ’80 van de 20ste eeuw De laatste jaren wordt de oplossingsgerichte therapie steeds vaker uitgevoerd in Nederland en besteden psychiatrische tijdschriften er veel aandacht aan.

Oplossingsgerichte therapie gaat sterk uit van de waarde van ‘solution talk’ ofwel het praten over de oplossing in plaats van over het probleem. De methode houdt rekening met de veranderingsbereidheid van de patiënt en definieert op basis daarvan de relatie tussen patiënt en professional.

http://www.han.nl/onderzoek/werkveld/onderwerpen/psychiatrische-zorg/interpersoonlijke-sociaal/psychiatrische-%28gespreksm/#comp00004eb7ac660000001b145e52

Wat vind je van de oplossingsgerichte vragen die je kunt stellen?

De vragen zijn prima. Het is een makkelijk meetbaar systeem waar de clienten goed bij aan kunnen geven op welk niveau ze antwoord willen geven.

Wat is de kritiek op ‘het vergroten van toezicht bij ouderen met suïcidegedachten’? (p. 204)

  • Hoe kun je vanuit de oplossingsgerichte methodiek reageren op cliënten met suïcidegedachten? Welke houding kun je hierbij aannemen? (p. 205)
  • Wat is volgens jou de waarde van “uitzonderingen”? (p. 209)

Opdracht ter voorbereiding:

Na het lezen van de literatuur heb je hopelijk een breder beeld van  thema’s als;  zingeving, voltooid leven, euthanasie.

  1. Wat is jouw standpunt tav euthanasie? Welke argumenten (voor en/of tegen) liggen aan jouw visie ten grondslag?

Je moet zelf over je eigen lichaam en leven kunnen beslissen ook wanneer je dat niet meer wilt. Wel horen er duidelijke handvatten gegeven te worden om ervoor te zorgen dat mensen niet te vroeg uit het leven stappen.

Als je nu alles gelezen hebt en je weet welke kritiek er is op de hulpverlening, tav ouderen met een euthansiewens en/of suïcidegedachten, op welke manier zou jij dan in de toekomst om willen gaan met dit soort ingrijpende vraagstukken van ouderen?

  1. Bedenk vragen welke jij zou willen stellen aan de verpleegkundige, Eveline Pragt, van de Levenseindekliniek.

Macro: De overheid zal de wet en regelgeving moeten aanpassen zodat artsen, psychologen, evenals familie/mantelzorg meer inspraak krijgen in euthanasie aanvragen, in het geval de patient zwaar dementerend is of niet meer zelfbehoevend.

Meso: Een belangengroep oprichten voor de artsen. Organisaties zou zich meer moeten richten op de belangen van de arts, dan op enkel de statistieken.

Micro: Er moet meer begeleiding en toezicht beschikbaar zijn in alles wat met euthanasie te maken heeft. Zowel voor de betreffende persoon als de zorgspecialisten en de nabestaande.

Advertenties