MINOR WEEK 6: ZORGBELEID OPDRACHT WONEN MET GEMAK

Het overzicht van Wonen met Gemak Binnen de zorgsector is het erg belangrijk om een overzicht te behouden. Het beleid wat de zorgsector hanteert biedt dit aan. Het zorgbeleid kan je op verschillende… Lees verder

MINOR WEEK 6: FEEDBACK HANDBOEK OTAGO

Feedback OTAGO Werkvorm is missend in het handboek. De vormgeving mag ook nog wat aangepast worden, we missen overzicht en het is niet aantrekkelijk om te lezen. Ook is het erg belangrijk om… Lees verder

MINOR WEEK 6: THE INNOVATION DILEMMA AANTEKENINGEN

The innovator’s dilemma Gastcollege Vivette van Cooten Deze theorie laat zien waarom succesvolle bedrijven falen – goed management – competitief – luisteren goed naar de klant – investeren in nieuwe technologie Maar toch… Lees verder

MINOR LOGBOEK

Logboek Tijdens mijn minor is het belangrijk om een logboek bij te houden zodat er een overzicht is van de activiteiten die ik de afgelopen weken heb afgerond en hoeveel tijd ik eraan… Lees verder

MINOR PROJECT: WONEN MET GEMAK

Hoofdvraag: Hoe kan Wonen met Gemak er voor zorgen dat mensen op een toegankelijke en laagdrempelige manier met elkaar verbonden raken, zodat ze zorgeloos thuis kunnen blijven wonen. Doelstelling: Het ontwikkelen van een… Lees verder

MINOR WEEK 5: LOWIE, OPDRACHT – GRAPPIGSTE FILMPJE

Tijdens de laatste les waarbij het thema de Blue Zones centraal stond is er besproken over hoe goed lachen kan zijn voor onze gezondheid. Als opdracht kregen we om het filmpje te delen… Lees verder

MINOR WEEK 4: LOWIE OPDRACHT – BIOLOGISCHE LEEFTIJD

We leven altijd heel erg naar onze leeftijd maar wat vele niet weten is dat we steeds meer zijn gaan kijken naar je biologische leeftijd in plaats van je kalenderleeftijd. Je biologische leeftijd… Lees verder

MINOR WEEK 5: BLUE ZONES WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN

Na onze les over de Blue Zones hebben we de opdracht gekregen om bij elke leefstijlfactor uit de blue zones een wetenschappelijk artikel te vinden waarin de relatie tussen die leefstijlfactor en gezondheid… Lees verder

MINOR WEEK 5: NIELS DE BEER AANTEKENINGEN

Gezondheidszorg In de 19e eeuw zou je de gezondheidszorg kunnen kenmerken aan verschillende gebeurtenissen. Ziekenhuizen richten zich op de armen en de rijkere kregen de zorg thuis. De overheid bemoeide zich heel weinig… Lees verder

MINOR WEEK 4: INNOVATIEOPDRACHT FEEDBACK ARTIKEL

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL PIM Opdracht 1: Bestudeer 1 wetenschappelijk artikel/rapport full tekst dat je geselecteerd hebben voor gebruik in het handboek. Indien je twijfelt of het artikel/rapport wetenschappelijk verantwoord is neem je contact op… Lees verder